Pošaljite upit

Prenosna merna oprema i alat


Bakarna ožičenja

Optički linkovi

Wi-Fi mreža

Aktivna LAN mreža

Testiranje usluga LAN/WAN/SAN

Bakarno LAN strukturno kabliranje
Merna oprema za sertifikovanje, kvalifikovanje aplikacije (provera uslova na fizičkom sloju) i testiranje strukturnog kabliranja. Sertifikovanje ožičenja osigurava da instalirani kablovi imaju zahtevani propusnosni opseg i performanse potrebne za rad, pre nego što instalirate druge aktivne mrežne uređaje.
Pri instalaciji novih linkova ili pri dijagnostikovanju postojećeg kabliranja testiranje ima kritičnu ulogu. Testovi beleže merenja kao što su dužina parica, wiremap, otpornost, slabljenje, preslušavanje parica, itd.
Merna oprema može se podeliti u tri grupe:
  • Sertifikovanje – osigurava skladnost sa standardima (TIA, EN50173, IS11801, i dr.)
  • Kvalifikacija – utvrđuje da li kablovi podržavaju određene aplikativne standarde (npr. 100-BaseT, 1000Base-T, VoIP, ...)
  • Verifikacija – potvrda da su kablovi pravilno priključeni (wiremap) kao i njihova dužina

Alati
Profesionalni alati za obradu bakarnih kablova i njihovo terminisanje.
Pretraživanje parica
Pretraživanje bakarnih parica pomoću analognih i digitalnih lokatora parica.
Verifikacija strukturnog kabliranja
Testiranje strukturnog kabliranja sa kojim je moguće proveriti ispravnost parica kao i dužinu. Napredniji testeri mogu odrediti lokaciju greške na kablu (prekinuta parica, kratki spoj, ...).
Kvalifikacija strukturnog kabliranja
Instrumenti koji uz pomoć standardizovanih testova kvalifikuju linkove za određenu aplikaciju. To ne znači da će aplikacija raditi bez grešaka u prenosu podataka već je garancija da će aplikacija raditi.
Sertifikovanje strukturnog kabliranja
Merna oprema za sertifikovanje strukturnog kabliranja je najviši nivo koja garantuje kvalitet izvedenih instalacija. Sertifikovanje je preduslov za izdavanje garancije strukturnog kabliranja, čime se krajnjem korisniku potvrđuje izvedeno strukturno kabliranje prema zahtevanom standardu (EN,ISO,TIA,...).
Optički linkovi
Oprema za rad sa optikom uključuje pored alata, opremu za zavarivanje kao i različitu mernu opremu. Merna oprema se deli na opremu za osnovni pregled i čišćenje, jednostavne testere za osnovne greške, merače snage i izvore svetla, optičke reflektometre (OTDR), sve do merne opreme za sertifikovanje i analizu optičkih linkova.

Uređaji za uduvavanje optičkih vlakana
Uređaji za uduvavanje optičkih vlakana za upotrebu u svim sementima mreže kao i za FTTx tehnologije. Alati
Profesionalni alati za obradu optičkih kablova i njihovo terminisanje.
Spajanje vlakana
Spajanje vlakana se može uraditi na dva načina, mehanički ili fuziono. U programu nudimo fuzione splajsere proizvođača Furukawa (Fitel), koji omogućavaju spajanje vlakana sa poravnjanjem po jezgru tj. spoj sa najmanjim slabljenjem.
Oprema za čišćenje
Pre instaliranja neophodno je očistiti konektore s' obzirom da preko 90% problema u optičkim instalacijama dolazi upravo zbog zaprljanih konektora. U prodajnom programu ćete pronaći sve potrebno za čišćenje u optičkim mrežama.
Pregled vlakana
Pre instaliranja optičkih vlakana, potrebno da se uverite da je vlakno zaista čisto. Za tu svrhu nudimo jednostavne mikroskope i kamere za inspekciju, kao i kamere za sertifikovanje stanja optičkih konektora.
Izvori svetlosti, merači snage
Merenje slabljenja ili optičke snage je kriterijum za rad aplikacije ili mreže kao što su na primer: telekomunikacione, CATV, FTTx, PON, CWDM ili POF. U ponudi imamo veliki izbor merne opreme u različitim konfiguracijama za jedno ili više vlakana.
OTDR
Optički reflektometri u vremenskom domenu (OTDR) se koriste za testiranje kvaliteta linka kao i za precizno lociranje grešaka. OTDR instrumenti su dostupni za jedan ili oba tipa vlakana (SM / MM), kao i za različite topologije uključujući i FTTx tj. PON.
OTDR proverava optički link sa jednog kraja, prikazuje trag (trace) i sve događaje kao što su: spojevi, konektori, mikro i makro savijanja kao i kraj vlakna. Napredni OTDR instrumenti imaju mogućnost nadogradnje sa izvorom svetlosti i meračem snage, kao i izvorom vidljivog svetla.
Spektralni analizatori
Optički spektrometar (spektralni analizator) je precizni instrument dizajniran da meri i prikaže distribuciju snage optičkog izvora u specificiranom opsegu talasnih dužina. Sertifikovanje strukturnog kabliranja
Merna oprema za sertifikovanje strukturnog kabliranja je najviši nivo testiranja koji garantuje kvalitet izvedenih instalacija. Sertifikovanje je preduslov za izdavanje garancije strukturnog kabliranja, čime se krajnjem korisniku potvrđuje izvedeno strukturno kabliranje prema zahtevanom standardu (EN,ISO,TIA,...).

Wi-Fi mreže
Planiranje, rešavanje problema, optimizacija i sigurnost su sastavni deo kvalitetne Wi-Fi mreže. U ponudi imamo instrumente i alate za planiranje, analizu i proveru sigurnosti Wi-Fi mreže kako bi se osigurao efikasan i dinamičan rad u skladu sa standardima Wi-Fi mreža.

Aktivna LAN mreža
Lan mreža je sastavljena iz više elemenata, tako da je lociranje grešaka u takvom okruženju dosta teško. Najčešći problemi ovih mreža su problem sa linkom, konfiguracijom kao i male brzine. Rešavanje problema je podeljeno na sledeća područja:
- Fizički sloj; Bakar, optika ili Wi-Fi
- Mrežni sloj: Ethernet i IP
- Switch i VLAN
Testiranje usluga LAN/WAN/SAN
RFC2544, Y.1564, BERT, test metode propusnosti za sertifikaciju ''end-to-end'' Ethernet performansi. Samo na taj način možemo osigurati da mreža ispunjava zahteve korisnika. Instrumenti u ponudi podržavaju multi-protocol testiranje tj. više protokola u jednom instrumentu, kao što su: Ethernet 10/100/1000, 10G, 40G i 100G; Fibre Channel; SDH/PDH do 100G; Upotrebljavaju se standardizovani testovi: RFC2544, RFC6349, Y.1564, BERT, test metode propusnosti za sertifikaciju ''end-to-end'' Ethernet performansi.