Pošaljite upit

Edukacijska / Didaktička oprema


Armfield

Pasco

Alecop
Reci, i učenik će zaboraviti
Pokaži, i učenik će zapamtiti
Uradi, i učenik će razumetiZa obrazovne svrhe nudimo širok spektar instrumenata, nastavne opreme i rešenja za nastavu tehničkih ali i opštih predmeta na fakultetima i u drugim školama.
U našoj ponudi imamo sve, od jednostavnih proizvoda za vežbe u učionicama, na terenu, u radionicama, malim laboratorijama, pa do visokotehnoloških sistema i rešenja za upotrebu u većim laboratorijama na fakultetima i istraživačkim institucijama.
Deo opreme je takođe namenjen za upotrebu u laboratorijama za industrijski razvoj, posebno u oblasti prehrambene industrije, mašinstva i hemijskog inženjerstva.

Armfield

Oprema proizvođača Armfield za sledeća nastavna područja:
 • osnove mehanike fluida
 • primenjena mehanika fluida
 • demonstracija mehanike fluida
 • DLMx moduli za sva područja opšteg i inženjerskog obrazovanja
 • građevinarstvo, navodnjavanje i hidrologija
 • brodski inženjering
 • motori sa unutrašnjim sagorevanjem
 • prenos toplote i termodinamika
 • hlađenje i klimatizacija
 • tehnologija upravljanja procesima
 • principi osnovnih procesa
 • procesne jedinice za prenos toplote i mase
 • prehrambena tehnologija
 • vodoprivreda
 • prerada vode
 • hidraulični instrumenti
 • biohemijski inženjering
 • strukturni inženjering
 • mehanički i automobilski mehanizmi
 • statika i vibracije
Pošaljite upit

Pasco

Oprema proizvođača Pasco za sledeća nastavna područja:
 • fizika
 • hemija
 • biologija
 • merenja parametara okoline
 • mehantronika
Pošaljite upit

Alecop

Oprema proizvođača Alecop za sledeća nastavna područja:
 • automobilski inženjering: motori, elektrika i elektronika u vozilima, kočioni sistemi, klimatski sistemi, pomoćni električni sistemi
 • proizvodnja, mašinstvo: strugovi, CNC programski paketi, virtuelne mašine i uređaji, uređaji za brizganje pod pritiskom itd.
 • analogna i digitalna elektronika, mikroprogramiranje, kocke za učenje, osnovna oprema za učenje elektroniku - analogna i digitalna, programski paketi
 • elektrostatika, elektromagnetizam, trofazni sistemi, ...
 • električne mašine, automatizacija, transformatori, sklop transformatora, ...
 • energetika, napajanja, DC/DC i AC/DC pretvarači, inverteri, ...
 • elektronsko upravljanje električnim mašinama
 • obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost
Pošaljite upit