Pošaljite upit

Edukacijska / Didaktička oprema


Armfield

Pasco

Alecop

Gampt

Tecquipment
Recite, i student će zaboraviti
Prikažite, i student će zapamtiti
Napravite, i student će razumeti


Za potrebe obrazovanja nudimo široku paletu instrumenata, edukacijske / didaktičke opreme i rešenja za podučavanje tehničkih i opštih predmeta na fakultetima i drugim školama.

U ponudi imamo sve od jednostavnih proizvoda za rad u učionicama, na terenu, u radionicama, u manjim laboratorijama do visokih tehnoloških sistema i rešenja za upotrebu u većim laboratorijama, fakultetima i istraživačkim ustanovama.

Deo opreme je namenjen za upotrebu u industrijskim razvojnim laboratorijama, naročito u prehrambenoj industriji, mašinstvu i hemijskom inženjerstvu.

Armfield
Proizvođač opreme Armfield pokriva sledeća područja:
 • osnove mehanike fluida
 • aplikativna/upotrebna mehanika fluida
 • demonstracija mehanike fluida
 • stoni moduli za učenje DLMx za sva područja opšteg i inženjerskog obrazovanja
 • niskogradnja, inženjering navodnjavanja i hidrologija
 • brodarski inženjering
 • motori sa unutrašnjim sagorevanjem
 • prenos toplote i termodinamika
 • hlađenje i klima uređaji
 • tehnologija kontrole procesa
 • principi osnovnih procesa
 • procesne jedinice za prenos toplote i mase
 • prehrambena tehnologija
 • upravljanje vodama
 • procesiranje vode
 • hidraulični instrumenti
 • biohemijski inženjering
 • građevinski inženjering
 • mehanički i automobilski mehanizmi
 • statika i vibracije
Pasco
Proizvođač opreme Pasco pokriva sledeća područja:
 • fizika
 • hemija
 • biologija
 • merenje parametara okoline
 • mehantronika
Alecop
Oprema proizvođača Alecop pokriva sledeća područja:
 • automobilski inženjering: motori, elektrika i elektronika u vozilu, kočioni sistemi, klimatski sistemi, pomoćni električni sistemi
 • proizvodnja, mašinstvo: strugovi, CNC programska oprema, virtualni uređaji itd.
 • analogna i digitalna elektronika, mikroprogramiranje, osnovna oprema za učenje analogne i digitalne elektronike, programska oprema,
 • elektrostatika, elektromagnetizam, trofazni sistemi,...
 • električne mašine, automatizacija, transformatori, izgradnja transformatora,...
 • energetika, napajanja, DC/AC i AC/DC pretvarači, invertori,...
 • elektronska kontrola električnih mašina
 • obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost
Gampt
Oprema proizvođača Gampt pokriva sledeća područja:
 • ultrazvuk i sonografija
 • rendgen
 • medicinska dijagnostika i slikanje
TecQuipment
Oprema proizvođača TecQuipment pokriva sledeća područja:
 • aerodinamika za demonstraciju i obuku mobilnim aerodinamičnim tunelom i eksperimente: Bernoullijev princip, vučna sila, turbulencija, protok,...
 • principi kontrolnog inženjeringa: kontrola protoka, toplote, brzine, model helikoptera, magnetizam, protok tečnosti i nivoa, pritisak, temperatura, kompjuterska kontrola, industrijska kontrola,...
 • inženjerska nauka: inženjerski sastav za testiranje materijala, vibracije, mehanizmi, sile i momenti, jednostavne mašine, trenje, potencijalna i kinetička energija, sile zatezanja, sile kočenja, centrifugalna sila,...
 • mehanika fluida: hidraulični modeli, merenje protoka i pritiska, trenje i gubici energije, propeleri, hidrostatika i karakteristike protoka, hidrologija, pumpe, turbine, kompresori,...
 • testiranje i značenje materijala: osnovne karakteristike rastezanja/elastičnosti, torzije, klizanja, sudaranja,...
 • obnovljivi izvori: fotonaponski, kolektori,...
 • statika: više modularnih međusobno povezivih sistema za realizaciju raznih obuka i demonstracija,...
 • teorija mašina: trenje, gibanje, vibracije,...
 • termodinamika i prenos toplote: principi, prenos toplote, para, temperatura i vlažnost, turbine, kompresori,...