Strujna klešta


Merači naizmenične
(AC) struje

Merači naizmenične
(AC) struje curenja

Merači naizmenične i jednosmerne
(AC/DC) struje

U prodajnom programu imamo strujna klešta proizvođača: Fluke, Lutron, Extech, Tecpel, FLIR.


Merači naizmenične (AC) struje

Strujna klešta za merenje naizmenične struje


Merači naizmenične (AC) struje curenja

Strujna klešta za merenje naizmenične struje curenja


Merači naizmenične i jednosmerne (AC/DC) struje

Strujna klešta za merenje naizmenične i jednosmerne struje


Strujna klešta za merenje snage

Strujna klešta za merenje snage