Elektroinstalaterski instrumenti


Višefunkcijski testeri
električnih instalacija

Merači izolacione otpornosti

Merači otpora uzemljenja

Testeri faznog rasporeda

Lokatori instalacija

Merači udaljenosti i
laserskog nivelisanja

Najosnovniji alat svakog elektroinstalatera su instrumenti za merenje izolacione otpornosti, otpora uzemljenja i drugih merenja, koja omogućavaju priključenje na električnu mrežu.

Naš program sadrži kompletnu ponudu instrumenata za sve vrste merenja proizvođača Fluke, Extech, Metrel i SEW.

Višefunkcijski testeri električnih instalacija
Višefunkcijski testeri instalacija niskog napona omogućavaju potpuno ispitivanje prema standardu IEC 6034/EN, 61557/VDE0100. Lako izvođenje merenja izolacione otpornosti, neprekidnosti, otpora petlje, RCD (FID) test, rasporeda faza, otpora uzemljenja i merenje napona.
Merači izolacione otpornosti

Merači izolacione otpornosti su namenjeni da testiraju kvalitet izolacije. Merenja se izvode sa testnim jednosmernim naponom u instalacijama bez napona. Izmereni izolacioni otpor mora biti veći od minimalne propisane forme. Merenje otpora izolacije se izvodi između faznih provodnika, faznog i zaštitnog provodnika, faznog i neutralnog provodnika, neutralnog i zaštitnog provodnika.

Merači za test napone do 1000 V Merači za test napone do 5000 V
Merači za test napone iznad 5000 V
Merači otpora uzemljenja
Merenja otpora uzemljenja su namenjena testiranju TN, TT i IT sistema. Dobro merenje podrazumeva nisku otpornost elektrode uzemljenja i zemlje. Tako da u slučaju greške neće doći do opasnog napona u bilo kojem delu električnih instalacija ili delova koji imaju vezu sa zemljom.
Testeri faznog rasporeda
Test redosleda faza koristi se za određivanje reda napona na 3-faznom sistemu. Redosled određuje smer rotiranja motora i generatora.
Lokatori instalacija
Instrumenti za traženje kablova, osigurača, kratkih spojeva i prekida u kablovima, traženje metalnih instalacija u zidovima i podovima,...
Merači udaljenosti i laserskog nivelisanja
Merači udaljenosti za bezkontaktno merenje do 100m uz pomoć reflektujućeg stakla i do 80 m ako je refleksija od površinu objekta.
Lasersko nivelisanje za aplikacije u građevinarstvu.
  • Fluke 180LG SYSTEM
  • Fluke 180LR SYSTEM