Elektroinstalaterski instrumenti


Višefunkcijski testeri
električnih instalacija

Merači izolacione otpornosti

Merači otpora uzemljenja

Testeri faznog rasporeda

Lokatori instalacija

Merači udaljenosti i
laserskog nivelisanja

Najosnovniji alat svakog elektroinstalatera su instrumenti za merenje izolacione otpornosti, otpora uzemljenja i drugih merenja, koja omogućavaju priključenje na električnu mrežu.

U prodajnom program imamo kompletnu ponudu instrumenata za sve vrste merenja proizvođača Fluke, FLIR, Extech, Metrel i SEW.


Višefunkcijski testeri električnih instalacija

Višefunkcijski testeri instalacija niskog napona omogućavaju potpuno ispitivanje prema standardu IEC 6034/EN, 61557/VDE0100. Pomoću njih možemo lako vršiti merenja otpora izolacije, kontinuiteta zaštitnog provodnika, otpora kratkog spoja i petlje kvara, ispitivanje FID sklopke, redosleda faza, merenje otpora uzemljenja i merenje napona ...Prikaži proizvode


Merači izolacione otpornosti

Merači izolacione otpornosti su namenjeni za testiranje kvaliteta izolacije. Merenja se izvode sa testnim jednosmernim naponom u instalacijama bez napona. Izmereni izolacioni otpor mora biti veći od minimalne propisane forme. Merenje otpora izolacije se izvodi između faznih provodnika, faznog i zaštitnog provodnika, faznog i neutralnog provodnika, neutralnog i zaštitnog provodnika.

Merači za test napone do 1 kV
Merači za test napone do 5 kV
Merači za test napone iznad 5 kV


Merači otpora uzemljenja

Merenja otpora uzemljenja su namenjena testiranju TN, TT i IT sistema. Dobro merenje podrazumeva nisku otpornost između elektrode uzemljenja i zemlje. Tako da u slučaju greške neće doći do opasnog napona u bilo kojem delu električnih instalacija ili delova koji imaju vezu sa zemljom


Testeri redosleda faza

Test redosleda faza koristi se za određivanje reda napona na 3-faznom sistemu. Redosled određuje smer rotiranja motora i generatora


Lokatori instalacija

Instrumenti za traženje kablova, osigurača, kratkih spojeva i prekida u kablovima, traženje metalnih instalacija u zidovima i podovima


Merači udaljenosti i laserskog nivelisanja

Merači udaljenosti za beskontaktno merenje do 100m uz pomoć reflektujućeg stakla i do 80 m ako je refleksija od površinu objekta i laserski niveleri za aplikacije u građevinarstvu