Pošaljite upit

Testiranje u R&D, LAB


LAB menadžment

Testiranje mreže i infrastrukture

Cloud/Virtualizacija

LAB menadžment
Test laboratorije konstantno menjaju konfiguraciju te kreiranje test okoline sa ručno postavljenim kablovima i raspodela pojedinih instalacija može potrajati nekoliko sati ili dana. Koristeći ''drag and drop'' rešenje SPIRENT omogućava brzu izradu kompleksnih test scenarija sa potpuno automatizovanim rešenjem ''Lab-as-a-Service''. Višekorisnički rezervacioni sistem za sprečavanje sukoba za timove koji nisu u istom prostoru ili se nalaze u drugoj regiji.
Testiranje mreže i infrastrukture
IT infrastruktura je sve složenija sa sve više virtuelizacije. Pritisak na troškove u stalnom je porastu što ima negativan uticaj na performanse sistema. To dovodi do nezadovoljnih korisnika i ponovnog povećanja troškova. Sa našim sistemima i rešenjima, to se lako može izbeći, jer omogućavaju:
- testiranje kvaliteta opreme
- provera ispravnosti opreme i sistema
- optimizacija infrastrukture
- planiranje proširenja
- optimizacija Cloud/Data centra
Testovi se planiraju i delom izvode još u fazi planiranja, tako da u kasnijim fazama ne postoje neočekivana odlaganja.
Cloud / Virtualizacija
Cloud, virtualizacija i data centri su efikasni samo u slučaju da je ceo sistem pravilno optimizovan i zaštićen. Budući da je ovo područje podeljeno u veliki broj podsegmenata, mi Vam nudimo rešenja za gotovo svaki segment.
Nudimo različita rešenja za:
- testiranje i optimizacija virtuelnih okolina
- testiranje i optimizacija data centra i usluga
- testiranje virtuelnih komponenti
- provera nivoa sigurnosti i stepen zaštite
- i SDN/NFV rešenja za pružaoca usluga