Informacije o čuvanju ličnih podataka

Ko čuva lične podatke

Micom TM International d.o.o., Bulevar vojvode Mišića 39a, SRB-11000 Beograd, matični br.: 17566881, čuva lične podatke, koji su mu povereni, ili su pridobijeni na neki drugi način.

Kako prikupljamo i čuvamo lične podatke

Lične podatke dobijamo u okviru naše redovne delatnosti prodaje merne opreme, na sledeće načine:
- Iz javno objavljenih baza podataka
- Direktnim kontaktom sa osobama, koje nam daju svoje podatke
- Preko formulara na web stranicama preduzeća

Koje lične podatke prikupljamo i čuvamo

Naša kompanija dobija i čuva sledeće podatke:
- Ime i prezime
- E-mail adresa
- Fizička adresa i broj telefona
- Ime i adresa kompanije u kojoj je lice zaposleno

Kako čuvamo lične podatke

Lične podatke čuvamo u elektronskom obliku na sopstvenom računarskom serveru. Podaci su zaštićeni firewall-om.
Samo zaposleni u kompaniji koje je direktor ovlastio imaju pristup ličnim podacima. Lične podatke ne delimo sa trećim licima.

U koje svrhe koristimo lične podatke

Lične podatke koristimo za komunikaciju, slanje ponuda, pružanje informacija o onome što je novo u kompanijskom programu, kao i za evidenciju obaveza o garanciji.

Koja su prava osobe čije podatke čuvamo

U bilo kom trenutku možete:
- Zahtevati uvid u lične podatke, koje čuvamo
- Zahtevati da se Vaši podaci izmene ili obrišu 
- Uložiti žalbu na način na koji se Vaši podaci čuvaju i upotrebljavaju 

Za svaki od gore navedena tri primera, molimo Vas da pošaljete zahtev elektronskim putem na office@micom.rs

Avgust 2019
Darko Pavičić
Direktor