Merači mehaničkih veličina


Merači obrtaja

Merači vibracija

Merači debljine sloja

Merači debljine nanosa materijala

Merači sile

Uređaji za nivelisanje

Merači tvrdoće materijala

Merači Shore tvrdoće materijala

Merači mase

Za merenje mehaničkih veličina u ponudi imamo veliki izbor instrumenata za merenje obrtaja, vibracije, sile, debljine nanosa materijala i drugih veličina.

U našem programu imamo instrumente proizvođača Kern, Sauter, Fluke, Extech, Lutron, Tecpel, Testboy.

Merači obrtaja
Merenje brzine obrtaja ili brzine potrebni su radi nadzora pravilnog rada mašina, motora i drugih sistema.
Princip merenja je kontaktna metoda, bezkontaktna metoda ili stroboskopska metoda (Stroboskop je instrument koji stvara iluziju da je objekat u cikličnom laganom kretanju ili miruje).
Merači vibracija
Merenje vibracija podrazumeva merenje vibracije na mašinama i uređajima kao i proveru stanja ležajeva. Određeni instrumenti omogućavaju detaljniju analizu vibracija.
Merači debljine sloja
Kada debljinu elementa ne možete izmeriti na tradicionalan način, npr. sa pomičnim merilom ili mikrometrom, jednostavno upotrebite ultrazvučni merač. Ultrazvučni merač radi na principu generisanja ultrazvuka i merenja odziva. Merenja se izvode samo sa jedne strane. Ultrazvučni merači protoka mogu se koristiti za merenje svih tvrdih i homogenih materijala kao što su metali, staklo i tvrda plastika. Ta metoda ne omogućava merenje materijala kao što su beton, asfalt ili drva.
Merači debljine nanosa materijala
Merenje debljine nanosa materijala se najčešće koristi u industrijskim aplikacijama kao što je merenje debljine laka na automobilu, površinske obrade u slučaju galvanizacije i slično.

Postoje dva načina merenja za određivanje debljine materijala:
  • Tip F: nemagnetni nanosi na magnetnoj osnovi
  • Tip F: nemagnetni nanosi na nemagnetnoj osnovi
Merači sile
U ponudi imamo nekoliko merača sile sa ugrađenom ili eksternom mernom ćelijom. Svi merači su prenosivi i omogućavaju merenje sile zatezanja i sile pritiska.
Uređaji za poravnavanje osovina
Poravnavanje osovine je izravnjavanje dve rotirajuće ose neke mašine u idealnu liniju. Tačno centriranje produžava život mašina, ležajeva i elemenata poluge. Istraživanja su pokazala da 50% kvarova mašina usledi usred pogrešnog poravnanja osovine. Nepravilno poravnanje osovine ostvaruje moment, koji prouzrokuje reakcijske sile u ležajevima pogonskih i pokretnih mašina. Zbog povećanog opterećenja životni vek ležajeva se smanjuje.Takođe brže se potroše dihtunzi što dodatno povećava mogućnost kvara ležaja zbog prodiranja vlage, nečistoće kao i gubitak maziva.
Merači tvrdoće materijala
Određivanje tvrdoće metala je od posebnog značaja u upotrebi metalnih materijala. Tradicionalno tvrdoća je određena pomoću mernog uređaja u skadu sa Vickers, Rockwell ili Brinelovom metodom. Danas se najviše koristi Leeb metoda koja omogućuje da merači budu lakši i kompaktniji. Princip Leeb metode je udarna igla koja udara u testiran deo. Pri udaru dođe do gubitka kinetičke energije. Ovaj gubitak energije se određuje merenjem brzine udara. Na osnovu toga se izračunava Leeb (HL) tvrdoća. Svi merači koji deluju na principu Leeb metode omogućavaju pretvaranja mernih rezultata u druge jedinice prema Vickers, Rockwell ili Brinell-u.
  • Sauter HK-D
  • Sauter HN-D
Merač Shore tvrdoće materijala
Tvrdoća po Shore-u je jedna od metoda za merenje tvrdoće materijala. To se prvenstvno upotrebljava za inženjering i metalurgiju materijala koji se elastično deformišu kao što su gume, elastomeri i drugi polimerni materijali. Pri tom postupku meri se visina do koje je vrh spušten, pri čemu površina ne sme biti oštećena. Oznaka je HS, vrednost bezdimenzionalnog broja.
Merači mase
Široka ponuda nemačkog proizvođača Kern, koji je u proizvodnji vaga preko 170 godina. U programu se mogu pronaći od najmanjih džepnih vaga pa sve do paletnih vaga. Pregled cele ponude možete videti ovde.