Merači mehaničkih veličina


Merači obrtaja

Merači vibracija

Merači debljine sloja

Merači debljine nanosa materijala

Merači sile

Uređaji za nivelisanje

Merači tvrdoće materijala

Merači Shore tvrdoće materijala

Merači mase

Za merenje mehaničkih veličina u ponudi imamo veliki izbor instrumenata za merenje obrtaja, vibracije, sile, debljine nanosa materijala i drugih veličina.

U prodajnom programu imamo instrumente proizvođača Kern, Sauter, Fluke, Extech, Lutron, Tecpel, Testboy.


Merači obrtaja

Merenje brzine obrtaja ili brzine su potrebni radi nadzora pravilnog rada mašina, motora i drugih sistema.
Princip merenja je kontaktna metoda, beskontaktna metoda ili stroboskopska metoda (Stroboskop je instrument koji stvara iluziju da je objekat u cikličnom laganom kretanju ili miruje)


Merači vibracija

Merači vibracija mere vibracije na mašinama i uređajima kao i proveru stanja ležajeva. Određeni instrumenti omogućavaju detaljniju analizu vibracija


Merači debljine materijala

Kada debljinu elementa ne možete izmeriti na tradicionalan način, npr. sa pomičnim merilom ili mikrometrom, jednostavno upotrebite ultrazvučni merač. Ultrazvučni merač radi na principu generisanja ultrazvuka i merenja odziva. Merenja se izvode samo sa jedne strane i ne oštećuju materijal. Ultrazvučni merači protoka mogu se koristiti za merenje svih tvrdih i homogenih materijala kao što su metali, staklo i tvrda plastika. Ta metoda ne omogućava merenje materijala kao što su beton, asfalt ili drvo


Merači debljine nanosa materijala

Merenje debljine nanosa materijala se najčešće koristi u industrijskim aplikacijama kao što je merenje debljine farbe na automobilu, površinske obrade u slučaju galvanizacije i slično.

Postoje dva načina merenja za određivanje debljine materijala:Merači sile

U ponudi imamo nekoliko merača sile sa ugrađenim ili odvojivim mernim senzorom. Svi merači su prenosivi i omogućavaju merenje sile potezanja i sile pritiska


Uređaji za poravnavanje osovina

Poravnavanje osovine je izravnjavanje dve rotirajuće ose neke mašine u idealnu liniju. Precizno centriranje produžava život mašina, ležajeva i elemenata poluge. Istraživanja su pokazala da 50% kvarova mašina usledi usred pogrešnog poravnanja osovine. Nepravilno poravnanje osovine stvara moment, koji prouzrokuje reakcijske sile u ležajevima pogonskih i pokretnih mašina. Zbog povećanog opterećenja životni vek ležajeva se smanjuje.Takođe brže se potroše dihtunzi što dodatno povećava mogućnost kvara ležaja zbog prodiranja vlage, nečistoće kao i gubitak maziva.Merači tvrdoće materijala

Određivanje tvrdoće metala je od posebnog značaja u upotrebi metalnih materijala. Tradicionalno tvrdoća je određena pomoću mernog uređaja u skadu sa Vickers, Rockwell ili Brinell-ovom metodom. Danas se najviše koristi Leeb metoda koja omogućava da merači budu lakši i kompaktniji. Princip Leeb metode je udarna igla koja udara u testiran deo. Pri udaru dođe do gubitka kinetičke energije. Ovaj gubitak energije se određuje merenjem brzine udara. Na osnovu toga se izračunava Leeb (HL) tvrdoća. Svi merači koji deluju na principu Leeb metode omogućavaju pretvaranja mernih rezultata u druge jedinice prema Vickers, Rockwell ili Brinell-u


Merač Shore tvrdoće materijala

Tvrdoća po Shore-u je jedna od metoda za merenje tvrdoće čvrstih materijala. Uglavnom se koristi u mašinstvu i metalurgiji za materijale koji se elastično deformišu. To su guma, elastomeri i drugi polimerni materijali. U ovom postupku se meri visina do koje se ogleda spušteni vrh, bez oštećenja površine. Oznaka je HS, vrednost bezdimenzionalnog broja


Merači mase (vage)

Širok asortiman proizvoda nemačkog proizvođača Kern, koji je u proizvodnji vaga preko 170 godina. U programu se mogu pronaći od najmanjih džepnih vaga pa sve do paletnih vaga