Miliommetri


Miliommetri su merači impedanse, koji se odlikuju visokom tačnošću i rezolucijom merenja. Oni su dizajnirani za merenje impedanse komponenti u fazi projektovanja i kasnije. U cilju poboljšanja kvaliteta industrijskih proizvoda obično je potrebno znati tačnu vrednost otpora kontakta, kalemova, konektora, itd...

U našem programu imamo miliommetre proizvođača GW Instek, Cropico.