Pošaljite upit

Misija i vizija

Micom TM International doo je kompanija čija je osnovna delatnost prodaja mernih instrumenata i opreme. Micom je deo grupacije koja je na području jugoistočne Evrope najveći prodavac mernih instrumenata.
Kompanija je osnovana 1991. godine i danas Micom grupacija ima preko 30 zaposlenih, od kojih su većina inženjeri elektrotehnike ili mašinstva.
Moderna tehnologija zahteva od održavaoca opreme i električnih mreža, kao i sistema u industriji, energetici, telekomunikacijama i računarstvu sve više znanja i neretko nove alate i mernu opremu koja im omogućava kontrolu rada, održavanje i samim tim nesmetano funkcionisanje opreme i sistema.
Cilj naše kompanije je da ponudimo najbolja moguća rešenja održavaocima, odnosno da ponudimo najbolju opremu za merenje koja će im omogućiti kvalitetan i efikasan rad. Naš posao nema za cilj isključivo prodaju, već i savetovanje o tome kako iskoristiti savremenu opremu za merenje prilikom rešavanja problema u svakodnevnom radu.
Najvažnija područja upotrebe mernih instrumenata iz naše ponude su:
  • Merenja u elektronici i automatici
  • Ispitivanja i merenja električnih instalacija
  • Merenja u energetskim mrežama
  • Merenja u telekomunikacionim i računarskim mrežama
  • Merenja parametara okoline
  • Kalibracija merača električnih veličina, temperature i pritiska
  • Merenja u laboratorijama
  • Edukacija u području tehničkih nauka
Za sve proizvode iz našeg prodajnog programa osiguravamo postprodajnu podršku, kao što su garancija, servis, nabavka rezervnih delova i dodatne opreme, nadogradnju softvera, kao i obuku korisnika.