Merači parametara okoline


Merači temperature i vlage

Merači osvetljenosti

Merači buke

Kombinovani, višefunkcijski merači

Merači elektromagnetnog zračenja

Merači brzine i protoka vazduha

Merači i detektori gasa

Merači parametara tečnosti

Merači vremena/štoperice

Za merenje parametara okoline u ponudi imamo veliki izbor instrumenata za merenje temperature, vlažnosti, vazdušnog pritiska, osvetljenosti, detektora gasa, ... Postoje instrumenti za jednokratna merenja kao i za snimanje tokom dužeg perioda.

U našem programu imamo veliki broj instrumenata proizvođača Fluke, Extech, Lutron, Tecpel.

Merači temperature i vlage
Grupu merača temperature i vlage delimo na:
Merači osvetljenosti

Grupu merača osvetljenosti delimo na:
Merači buke

Grupu merača buke delimo na:
Kombinovani, višefunkcijski merači
Kombinovani merači obično omogućavaju merenja više parametara okoline istovremeno, sa jednim instrumentom.
Merači elektromagnetnog zračenja
Elektromagnetno zračenje pri upotrebi tj. prilikom rada izvora zračenja u svojoj bližoj ili daljoj okolini stvara elektromagnetno polje uz eventualni rizik od neželjenih efekata za ljude i prirodu.
Izvor zračenja mogu biti visokonaponski transformatori, trafo-stanice, nadzemni ili podzemni kablovi za prenos električne energije, sistemi za bežičnu komunikaciju, radio ili TV odašiljači, radari ili drugi uređaji i predmeti.
Merači brzine i protoka vazduha
Grupu merača brzine/protoka vazduha delimo na osnovne načine merenja:
Merači i detektori prisutnosti plina
Grupu merača/detektora gasa delimo na osnovne načine merenja/detekcije gasa:
Merači parametara tečnosti
Grupu merača delimo na osnovu vrste parametara koje mere:
Merači vremena/štoperice