Merači parametara okoline


Merači temperature i vlage

Merači osvetljenosti

Merači buke

Kombinovani, višefunkcijski merači

Merači elektromagnetnog zračenja

Merači brzine i protoka vazduha

Merači i detektori gasa

Merači parametara tečnosti

Merači vremena/štoperice

Za merenje parametara okoline u ponudi imamo veliki izbor instrumenata za merenje temperature, vlažnosti, vazdušnog pritiska, osvetljenosti, detektora gasa, ... Nudimo i instrumente za jednokratna merenja kao i za snimanje tokom dužeg perioda.

U prodajnom programu imamo veliki broj instrumenata proizvođača Fluke, Extech, Testo, Lutron, Tecpel.


Merači temperature i vlage

Merače temperature i vlage delimo na:Merači osvetljenosti

Merače osvetljenosti delimo na:Merači buke

Merače buke delimo na:Kombinovani, višefunkcijski merači

Kombinovani merači obično omogućavaju merenja više parametara okoline istovremeno, jednim instrumentom

Merači elektromagnetnog zračenja

Elektromagnetno zračenje pri upotrebi tj. prilikom rada izvora zračenja u svojoj bližoj ili daljoj okolini stvara elektromagnetno polje uz eventualni rizik od neželjenih efekata za ljude i prirodu.
Izvor zračenja mogu biti visokonaponski transformatori, trafo-stanice, nadzemni ili podzemni kablovi za prenos električne energije, sistemi za bežičnu komunikaciju, radio ili TV odašiljači, radari ili drugi uređaji i predmeti

Merači brzine i protoka vazduha

Merače brzine/protoka vazduha delimo na osnovne načine merenja:Merači i detektori prisutnosti plina

Merače/detektore gasova delimo na osnovne načine merenja/detekcije gasa:Merači parametara tečnosti

Merače delimo na osnove parametare koje mere:

Merači vremena/štoperice

Prikaži proizvode