Kalibracija merača električnih veličina

Pošaljite upit


Standardi (etaloni) električnih veličina (napon, otpornost, protok, električna snaga, frekvencija i vreme)

Kalibracija menih uređaja električnih veličina

Referentni multimetri

Kalibraciona programska oprema - električne veličine

Standardi (etaloni) električnih veličina (napon, otpornost, protok, električna snaga, frekvenca i vreme)

 • Naponski standardi (10 V / 1,018 V referentni izvori jednosmernog napona)
  • Fluke 732B 10 V / 1,018 V referentni izvori jednosmernog napona
  • Fluke 734A set od četiri Fluke 732B standarda u specijalnom kućištu
 • Standardi otpornosti u desetinama
  • Fluke 742A serija vazdušnih otpornih standarda u opsegu 1 Ω do 19 MΩ
 • AC/DC prenosni standardi
 • Naponski delitelji
  • Fluke 752A referentni naponski delitelj
  • Fluke 720A Kelvin-Varley naponski delitelj (bez CE oznake)
 • Standardi snage
 • Frekventni standardi

Kalibracioni merni uređaji električnih veličina

 • Precizna kalibracija (napon, otpornost, struja)
  • Fluke 5730A višefunkcijski precizni referentni kalibrator električnih veličina
 • Višefunkcijski kalibrator
  • Fluke 5560A, 5550A, 5540A višefunkcijski kalibrator električnih veličina
  • Fluke 5522A višefunkcijski kalibrator električnih veličina
  • Fluke 5502A višefunkcijski kalibrator električnih veličina
  • Fluke 5502E najjednostavniji višefunkcijski kalibrator električnih veličina
  • Fluke 5080A višefunkcijski kalibrator električnih veličina za kalibraciju analognih mernih uređaja
  • Fluke 5320A višefunkcijski kalibrator elektroinstalaterskih instrumenata
 • Strujni pojačavači
 • Osciloskopska kalibracija
 • Kalibracija snage
  • Fluke 6105A precizni kalibrator parametara električne snage i energije
  • Fluke 6100B kalibrator parametara električne snage i energije
  • Fluke 6003A trofazni kalibrator parametara električne snage i energije

Referentni laboratorijski multimetri

 • Precizni 8½-mestni laboratorijski multimetri
  • Fluke 8508A referentni 8½-mestni laboratorijski multimetar

Kalibraciona programska oprema za električne veličine

 • Programska oprema za automatski kalibracioni postupak