Elektronska opterećenja


Neizostavni deo ispravljača, posebno u industriji kao i elektronskih opterećenja, pomoću kojih je moguće precizno odrediti napon i struju, koji su potrebni za napajanje raznih elektronskih kola (uređaj simulira opterećenje kola). Delimo ih na AC i DC opterećenja.

U prodajnom programu imamo elektronska opterećenja proizvođača Keysight, GW Instek, Ametek.


Za specifične aplikacije predlažemo: