Spektralni analizatori


Spektralni analizator je instrument koji se najčešće koristi za merenje bežičnih komunikacijskih uređaja, komponenti ili sistema. Instrument meri i prikazuje frekventni spektar prenosa RF signala. Spektralni analizator može meriti i frekvenciju, kao i amplitudu signala. Frekventni analizator, kao što je osciloskop, je osnovni instrument za posmatranje signala. Osciloskop pokazuje signal u vremenskom domenu, a spektralni analizator u frekventnom domenu.

U našem programu imamo spektralne analizatore proizvođača: Keysight, GW Instek, Siglent.Za specifične aplikacije predlažemo: