Procesni kalibratori


4 mA do 20 mA strujni i naponski merači i kalibratori petlje

Merači pritiska i kalibratori pretvarača pritiska/kalibratori pritiska

Merači temperature i kalibratori temperaturnih pretvarača/temperaturni kalibratori

Višefunkcijski procesni merači i kalibratori

Višekanalni industrijski snimači i zapisivači

Industrijske 4mA do 20mA strujne petlje, analogni i digitalni (HART) pretvarači (pritisak/struja, temperatura/struja, frekvencija/struja), ventili, prekidači, senzori; To su sve komponente od kojih zavisi pravilan rad najzahtevnijih proizvodnih procesa i shodno tome kvalitet gotovih proizvoda. Ovde Vam predstavljamo opremu za kalibraciju i održavanje procesne instrumentacije.


4 mA do 20 mA strujni merači i “loop” kalibratori

  • Klasični strujni i naponski “loop” kalibratori
  • Strujni (4 mA do 20 mA) I naponski “loop” kalibratori u obliku klešta...Prikaži proizvode
  • Multimetri sa dodatnim posebnim funkcijama za industrijske održavaoce...Prikaži proizvodeMerači pritiska i kalibratori pretvarača pritiska/kalibratori pritiska
Merači temperature i kalibratori temperaturnih pretvarača/temperaturni kalibratori
Višefunkcijski procesni merači i kalibratori
Višekanalni industrijski snimači i zapisivači

  • Prenosni višekanalni industrijski merači, snimači i zapisivači temperature...Prikaži proizvode
  • Laboratorijski višekanalni industrijski merači, snimači i zapisivači temperature...Prikaži proizvode