Procesni kalibratori


4 mA do 20 mA strujni i naponski merači i kalibratori petlje

Procesni industrijski merači pritiska i kalibratori pretvarača pritiska/kalibratori pritiska

Procesni industrijski merači temperature i kalibratori temperaturnih pretvarača/temperaturni kalibratori

Višefunkcijski procesni merači i kalibratori

Višekanalni industrijski snimači i zapisivači

Industrijske 4mA do 20mA strujne petlje, analogni i digitalni (HART) pretvarači (pritisak/struja, temperatura/struja, frekvencija/struja), ventili, prekidači, senzori; To su sve komponente od kojih zavisi pravilan rad najzahtevnijih proizvodnih procesa i, shodno tome, naravno, kvalitet gotovih proizvoda. Ovde Vam predstavljamo opremu za kalibraciju i održavanje procesne instrumentacije.

4 mA do 20 mA strujni merači i kalibratori petlje
Procesni industrijski merači pritiska i kalibratori pretvarača pritiska/kalibratori pritiska
Procesni industrijski merači temperature i kalibratori temperaturnih pretvarača/temperaturni kalibratori
 • Metrološki suvi temperaturni kalibratori
  • Fluke 9170 metrološki suvi temperaturni kalibrator -45° C do 140° C
  • Fluke 9171 metrološki suvi temperaturni kalibrator -30° C do 155° C
  • Fluke 9172 metrološki suvi temperaturni kalibrator 35° C do 425° C
  • Fluke 9173 metrološki suvi temperaturni kalibrator 50° C do 700° C
 • Prenosni metrološki / industrijski suvi temperaturni kalibratori
  • Fluke 9190A prenosni metrološki /industrijski suvi temperaturni kalibrator -95° C do 140° C
  • Fluke 9142 prenosni metrološki /industrijski suvi temperaturni kalibrator -25° C do 150° C
  • Fluke 9143 prenosni metrološki /industrijski suvi temperaturni kalibrator 33° C do 350° C
  • Fluke 9144 prenosni metrološki /industrijski suvi temperaturni kalibrator 50° C do 660° C
  • Additel 875-155 prenosni metrološki  / industrijski suvi temperaturni blok / kalibrator -40° C do 155° C
  • Additel 875-350 prenosni metrološki  / industrijski suvi temperaturni blok / kalibrator 33° C do 350° C
  • Additel 875-660 prenosni metrološki  / industrijski suvi temperaturni blok / kalibrator 33° C do 660° C
 • Industrijski suvi temperaturni kalibratori
  • Fluke 9100S ručni industrijski suvi temperaturni kalibrator 35° C do 375° C
  • Fluke 9102S ručni industrijski suvi temperaturni kalibrator -10° C do 122° C
  • Fluke 9103 jednostavni industrijski suvi temperaturni kalibrator -25° C do 140° C
  • Fluke 9140 jednostavni industrijski suvi temperaturni kalibrator 35° C do 350° C
  • Fluke 9009 industrijski dvojni suvi temperaturni kalibrator -15° C do 110° C in 50° C do 350° C
  • Fluke 9011 industrijski dvojni suvi temperaturni kalibrator -30° C do 140° C in 50° C do 670° C
  • Fluke 9101 prenosna industrijska referentna tačka 0° C
  • Fluke 3125 površinski industrijski temperaturni kalibrator 35° C do 400° C
 • Kalibracija IR mernog uređaja temperature
  • Fluke 4180 metrološki IR kalibrator -15° C do 120° C
  • Fluke 4181 metrološki IR kalibrator 35° C do 500° C
  • Fluke 9133 industrijski IR kalibrator -30° C do 150° C
  • Fluke 9132 industrijski IR kalibrator 50° C do 500° C
 • Peći za termoparove (TC)
  • Fluke 9118A metrološka peć za TC termoparove 300° C do 1200° C
  • Fluke 9150 industrijska peć za TC termoparove 150° C do 1200° C
Višefunkcijski procesni merači i kalibratori
Višefunkcijski industrijski snimači i zapisivači
 • Prenosni višekanalni industrijski merači, snimači i zapisivači temperature
  • Lutron BTM 4208SD
 • Laboratorijski višekanalni industrijski merači, snimači i zapisivači temperature