Kvalitet električne energije


Jednostavni merači snage

Brojila i višefunkcijski
pokazivači

Otkrivanje grešaka u
energetskim mrežama

Zapisivači parametara električne snage

Analizatori parametara
električne energije

U prodajnom programu imamo široku paletu instrumenata koji mere parametre električne snage i tako nam daju podatke o kvalitetu. To omogućava rešavanje problema u mreži, bolji i pouzdaniji rad mašinske opreme, kao i smanjenje potrošnje energije tj. manje troškove.

Na tom području Vam možemo ponuditi instrumente proizvođača Fluke, Elspec, Socomec, Finest, Metrel.

Zašto je potrebno meriti kvalitet električne energije?
Kvalitet električne energije je merilo koliko dobro sistem podržava pouzdan rad svojih opterećenja. Energetski poremećaji ili događaji uključuju napon, struju ili frekvenciju. Poremećaj može proizaći iz potrošačkih sistema kao i od distributera električne energije.

Zašto je potreban nadzor električne energije?
Sa širenjem računara i drugih osetljivih uređaja u našem okruženju rešavanje problema kvaliteta električne energije postaje sve važnije. Loš kvalitet električne energije može izazvati oštećenje opreme i gubitak snage. Zato je nadzor kvaliteta električne energije neophodan za nesmetano funkcioniranje električne mreže.

Šta je poremećaj snage?
Poremećaj snage je identifikovan sa dva parametra: veličina i trajanje. Poremećaji su u rasponu od mikrosekunde do prekida i mogu trajati i do nekoliko sati. Kada je napajanje izvan radnih ograničenja oprema može raditi izvan reklamiranih karakteristika a može doći i do oštećenja.

Troškovi lošeg kvaliteta električne energije mogu biti veliki:
  • Gubitak u proizvodnji: kad god je proizvodni proces prekinut, fabrika gubi profit zbog zastoja proizvodnje.
  • Oštećeni proizvodi: prekid može oštetiti proizvod
  • Viši troškovi energije: dobavljač električne energije može da naplati kazne za slabe faktore snage.
U našem programu nudimo široku paletu merača kvaliteta električne energije za rešavanje problema, preventivnog održavanja, dugotrajnog snimanja i analize, koji su dizajnirani kako za industrijske aplikacije tako i za proizvodnju i distribuciju električne energije:
  • Merači za ispravljanje grešaka: Jednofazni i trofazni merač snage u obliku klešta kao i analizator kvaliteta električne energije. Zapisivači kvaliteta električne energije: zapisivači za određivanje kvaliteta električne energije, izvođenje studija opterećenja i hvatanja prelazne naponske pojave korisnika u korisnički određenom vremenskom periodu.
  • Snimač kvaliteta električne energije: napredni instrument za snimanje svih parametara električne energije, analiza vremenskog snimanja, i analiza usklađenosti prema A standardu u korisnički određenom vremenskom periodu.
  • Brojila za potrebno merenje i višefunkcijski prikazivač:
  • osnova za utvrđivanje energetske efikasnosti kao jednostavna brojila električne energije koja se mogu koristiti za određivanje potrošnje pojedinih potrošača. Višefunkcijski prikazivač osim potrošnje električne energije pokazuje i osnovne parametre koji su važni za razumevanje povećane potrošnje električne energije (harmonijska komponenta napona, struje, harmonijsko izobličenje napona, struje, jalove snage itd.)


Jednostavni merači snage

Merači snage za jednofazne i trofazne sisteme


Brojila i mrežni analizatori

Brojila za prikaz potrošnje energije i višefunkcijski merači parametara električne mreže


Analizatori grešaka u energetskim mrežama

Instrumenti za otkrivanje grešaka u energetskim mrežama su namenjeni merenju i analizi ključnih parametara električne energije kao što su: snaga, harmonici, asimetrija... Neki modeli osim električnih merenja omogućavaju prikaz mehaničkih parametara elektromotora...Prikaži proizvode
Pošaljite upit
Zapisivač parametara električne energije

Zapisivači parametara kvaliteta električne energije su namenjeni za snimanje osnovnih parametara električne energije u određenom vremenskom periodu...Prikaži proizvode
Pošaljite upit
Snimači i analizatori parametara električne energije

Za detaljnu analizu kvaliteta električne energije nudimo proizvode proizvođača Elspec, koji je patentiran tehnologijom PQZIP pa omogućava snimanje napona i struje u izvornom obliku. Tako je moguće analizirati svaki parametar posebno...Prikaži proizvode
Pošaljite upit