Otporne/kapacitivne/induktivne dekade


Merne dekade se koriste u dizajnu elektronskih kola. Merne dekade su tip ispitne opreme koja se može koristiti za kompenzaciju za različite vrednosti nekih pasivnih komponenti. Dekade su napravljene za otpor, kapacitivnost i induktivnost. Omogućavaju podešavanje vrednosti na izlazu, kao i brzu i jednostavnu zamenu komponenti u krugu.

U našem programu imamo dekade proizvođača Metrel, Cropico, Langlois.
Otporne dekade
Kapacitivne dekade
Induktivne dekade