Pošaljite upit

Oprema za testiranje i verifikaciju medicinske opreme


Analizatori električne sigurnosti

Analizatori električne sigurnosti za hirurške noževe

Merači pritiska, endoskopski testeri, analizatori kiseonika, wattmetri

Analizatori defibrilatora i pejsmejkera

Analizatori infuzija i grejača

Testeri pacijent monitora

Testeri inkubatora

Analizatori anestezioloških mašina

Testiranje radiološke opreme

Testiranje medicinske opreme

U našoj ponudi imamo mernu opremu za testiranje i verifikaciju medicinske opreme u skladu sa tehničkim standardima koji se primenjuju u ovoj oblasti: ISO 9001, ISO 13485, NVLAP, ISO 17025, ANSI Z540, MQSA mamografija, CNSC. NIST i PTB, FDA / QSR, NRC.

Dole navedena oprema se koristi za testiranje biomedicinskih instrumenta, dijagnostičkih instrumenta, instrumenata koji se koriste u onkologiji za radiološku sigurnost, nuklearnu medicinu, kao i za testiranje druge medicinske opreme i instrumenata drugih proizvođača.

Ispitivanje medicinske opreme se mora redovno obavljati, ne samo zbog potražnje zakonodavstva, nego pre svega zbog sigurnosti pacijenata i zdravstvenih radnika. Uz redovno testiranje se povećava preciznost merenja i produžava život opreme.

Za korisnike ovde predstavljene opreme Fluke Biomedical organizuje edukaciju. Više informacija o tome možete pogledati na linku.


Analizatori električne sigurnosti

Analizatori električne sigurnosti vrše proveru električne sigurnosti medicinske opreme u skladu sa važećim sigurnosnim standardima.

Analizatori električne sigurnosti za hirurške noževe

Instrument za testiranje električne sigurnosti hirurških noževa.

Merači pritiska, endoskopski testeri, analizatori kiseonika, wattmetri

Instrumenti za različita medicinska testiranja

Analizatori defibrilatora i pejsmejkera

Instrumenti za testiranje defibrilatora i pejsmejkera

Analizatori infuzija i grejača

Instrumenti za testiranje infuzionih pumpi

Testeri pacijent monitora, osciloskopi

Instrumenti za testiranje medicinskih pacijent monitora

Testeri inkubatora i neonatalne merne opreme

Instrumenti za merenje funkcija inkubatora

Analizatori anestezioloških mašina

Instrumenti za proveravanje medicinskih ventilatora

Instrumenti za testiranje radiološke opreme

Sistemi za merenje zračenja
Lični dozimetar
Instrumenti za kontrolu zračenja

Programska oprema Ansur i pribor

Programski paket Ansur za rad sa instrumentom i dodatni pribor.