Pošaljite upit

Provajderi IKT usluga


Kvalifikacija parica

Usluge

Infrastruktura

Kvalifikacija parica

Pošaljite upit
Za pravilan rad parica mora biti kvalifikovana. Na taj način se proverava da li će željena usluga raditi odnosno koje sve usluge parica može da podrži (govor, prenos podataka, video, ...).

Usluge

Pošaljite upit
Područje usluga u telekomunikacionim mrežama raste, pa je osiguravanje odgovarajućeg kvaliteta usluge imperativ. Bez odgovarajuće merne opreme kvalitet ne može biti zagarantovan u mreži, ni na koji način. Stoga su dostupni jedno ili višenamenski testeri i analizatori koji omogućavaju brzi odgovor na prijavljenu grešku ili sprečavaju pad kvaliteta usluge


Infrastruktura

Pošaljite upit
Novi uređaji, nove aplikacije, prisiljavaju operatore fiksne i mobilne infrastrukture da pronađu nove načine za implementaciju.
Spirent rešenja i usluge za testiranje pružaju fleksibilna i realna testna okruženja i merenja za proveru postojećih ili nakon primene novih mrežnih elementa. Obuhvata složeno okruženje za LTE (VoLTE), 5G, Wi-Fi i heterogene mreže, uvek iz perspektive krajnjeg korisnika.