Pošaljite upit

Provajderi IKT usluga


Test slušalice

Kvalifikacija parica

Usluge

Test slušalice
Analogne i digitalne test slušalice za proveru rada telefonskih parica.
Kvalifikacija parica
Za kvalitetnu uslugu je potrebno na pravi način kvalifikovati paricu. Time se dokazuje da bi određena usluga ispravno funkcionisala (govor, prenos podataka, video,...).
Usluge (services)
Opseg usluga na području telekomunikacija vidno raste, zbog čega je pružanje odgovarajućeg kvaliteta tih usluga veoma važno. Bez odgovarajuće merne opreme, kvalitet mreže ne može biti zagarantovan; Stoga postoje jednofunkcijski ili višefunkcijski testeri i analizatori koji omogućavaju brzu reakciju u slučaju greške i sprečavaju pad kvaliteta usluge.