Usluge


Obuka korisnika

Kalibracija

Servis i Garancija

Obuka korisnika

Korisnicima mernih instrumenata iz našeg programa nudimo osnovnu obuku o načinu upotrebe instrumenata. Ta obuka uključuje prikaz glavnih funkcija instrumenata i način izvođenja merenja.

Za one koji žele znati više o samoj tehnologiji merenja i načinima korišćenja merne opreme, pripremili smo edukaciju za sledeće oblasti: Svi navedeni programi obuke se plaćaju, izvode se u prostorijama firme Micom ili u prostorijama krajnjeg korisnika, po dogovoru.

Sve obuke vode naši prodajni inženjeri, ali u slučaju specifičnih potreba i predstavnici proizvođača.

Ako želite da znate više o mernoj opremi, njenom načinu upotrebe ili želite saznati više o našim standardnim programima obuke, molimo da nas kontaktirate.Kalibracija

Svaki merni instrument mora da se povremeno pregleda kako bi se proverila tačnost njegovih mernih rezultata.

Korisnicima naših kalibracionih usluga omogućavamo konkurentne cene i brzo vreme odziva.

Kontak osoba za usluge kalibracije:
gđa. Slavica Vučković 011/3691-251

Zahtev možete poslati putem faksa: 011/2653-926 ili putem e-maila: office@micom.rs


Servis i garancija

Micom osigurava garantni i postgarantni servis svih proizvoda iz svog prodajnog programa. Servisne usluge vršimo u našem servisu u Beogradu, a u slučaju zahtevnijih tehničkih popravki, u servisnim centrima proizvođača.

Garantni rok za svaki proizvod je određen od strane proizvođača. Sa garancijom preuzimamo odgovornost da ćemo u garantnom roku ukloniti sve nedostatke i oštećenja na proizvodu koja nastanu u normalnim uslovima rada i prilikom korišćenja proizvoda prema uputstvima proizvođača, pod uslovom da proizvod nije korišćen na neodgovarajući način ili od strane neovlašćenih osoba.

Pravo na garanciju se može ostvariti uz prezentaciju garantnog lista ili računa izdatog od strane ovlašćenog trgovca prilikom kupovine proizvoda.

Sve proizvode koji su za servis molimo da dostavite (poštom ili lično) na našu adresu u Beogradu sa sledećim podacima:
  • Podaci o vlasniku proizvoda i kontakt osobi
  • Podaci o poslatom proizvodu (model, serijski br., količina, isporučeni pribor ili dodatna oprema)
  • Opis kvara ili razlog za slanje proizvoda na servis
  • Ako je proizvod u garanciji, dokaz o kupovini (kopiju računa ili garantni list)
Za proizvod u garantnom roku trošak slanja i povraćaja uređaja iz servisa (uključujući i ovlašćene servise u inostranstvu, ukoliko je to potrebno) je na teretu Micom-a. U slučaju vangarantnog servisa troškovi slanja uređaja do servisa i nazad snosi vlasnik.

Nakon pregleda proizvoda u našem servisu, isti ćemo popraviti ili poslati u servis proizvođača. U slučaju vangarantnog servisa, krajnjem korisniku uređaja ćemo izdati ponudu sa troškovima popravke, koja će se izvršiti nakon što korisnik proizvoda potvrdi našu ponudu, odnosno potvrdi da će pokriti troškove popravke.

Kontaktna osoba za pitanja u vezi servisa i logistike:
Slavica Vučković, tel: 011/3691-251