Funkcijski brojači


Laboratorijski brojači su merni instrumenti namenjeni za obavljanje preciznih merenja perioda i frekvencije. Oni se koriste za merenje broja oscilacija ili impulsa u sekundi u periodičnom signalu.

U našem programu imamo brojače proizvođača Keysight, GW Instek.