Pošaljite upit

Servis i garancija

Micom osigurava garantni i postgarantni servis svih proizvoda iz svog prodajnog programa. Servisne usluge vršimo u našem servisu u Beogradu, a u slučaju zahtevnijih tehničkih popravki, u servisnim centrima proizvođača.

Garantni rok za svaki proizvod je određen od strane proizvođača. Sa garancijom preuzimamo odgovornost da ćemo u garantnom roku ukloniti sve nedostatke i oštećenja na proizvodu koja nastanu u normalnim uslovima rada i prilikom korišćenja proizvoda prema uputstvima proizvođača, pod uslovom da proizvod nije korišćen na neodgovarajući način ili od strane neovlašćenih osoba.

Pravo na garanciju se može ostvariti uz prezentaciju garantnog lista ili računa izdatog od strane ovlašćenog trgovca prilikom kupovine proizvoda.

Sve proizvode koji su za servis molimo da dostavite (poštom ili lično) na našu adresu u Beogradu sa sledećim podacima:
  • Podaci o vlasniku proizvoda i kontakt osobi
  • Podaci o poslatom proizvodu (model, serijski br., količina, isporučeni pribor ili dodatna oprema)
  • Opis kvara ili razlog za slanje proizvoda na servis
  • Ako je proizvod u garanciji, dokaz o kupovini (kopiju računa ili garantni list)
Za proizvod u garantnom roku trošak slanja i povraćaja uređaja iz servisa (uključujući i ovlašćene servise u inostranstvu, ukoliko je to potrebno) je na teretu Micom-a. U slučaju vangarantnog servisa troškovi slanja uređaja do servisa i nazad snosi vlasnik.

Nakon pregleda proizvoda u našem servisu, isti ćemo popraviti ili poslati u servis proizvođača. U slučaju vangarantnog servisa, krajnjem korisniku uređaja ćemo izdati ponudu sa troškovima popravke, koja će se izvršiti nakon što korisnik proizvoda potvrdi našu ponudu, odnosno potvrdi da će pokriti troškove popravke.

Kontaktna osoba za pitanja u vezi servisa i logistike:
Slavica Vučković, tel: 011/3691-251